Chỉ tiêu
Giá trị
Size
Đường kính D10mm - D40mm, dài 11,700mm
Tiêu chuẩn
TCVN1651:2018 (Việt Nam) | JIS (Nhật Bản) | ASTM (Hoa Kỳ)
Mác thép
SD295A | CB300-V |CB 400-V | CB500-V | Gr40 (300) | Gr60 (420)
Trọng lượng bó thép
W = 3 tons
Bề mặt
Bóng, không dạn nứt, có dập nổi thương hiệu “xxx” và đường kính thanh thép, Ví dụ:  XXX CB5 d36
Mầu sắc
Có màu xanh đặc trưng
Ứng dụng
Xây dựng bê tông cốt thép, dân dụng, cao ốc, cầu đường, nhiệt điện - thủy điện...

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.