Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

 

  • Công suất:  2 x 500 MW CFPP.
  • Tổng mức đầu tư: US$1.7 billion (bởi: EVN)
  • Địa chỉ:  Thị trấn Mông Dươngtỉnh Quảng Ninh,
    Việt Nam
  • Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt nam
  • Nhà thầu:  Hyundai E&C.